דוח ניסוי בפיזיקה החוק השני של ניוטון


החוק השני של ניוטון

מטרת הניסוי

גילוי הקשר בין מסת הגוף לתאוצה הפועלת עליו.

ציוד

עגלה (607 גרם), משקולות (50 גרם), מסילה עם מחסום, חיישן תנועה, מחשב, מתלה (50 גרם), גלגלת עם חוט.

חומר תיאורטי

לפי החוק השני של ניוטון קיים יחס ישר בין התאוצה לשקול הכוחות, ובין התאוצה למסה בחזקת מינוס אחד.נשתמש ביחס זה ונמצא קשר בין תאוצת הגוף בניסוי לבין מספר המשקולות.עקב המספר הקבוע של משקולות במערכת, המכנה הינו קבוע ואילו המונה גדל בכל פעם שמעבירים למתלה משקולת. לכן, נוצר יחס בין מספר המשקולות שעל המתלה לבין תאוצת המערכת

מהלך הניסוי

שמנו את העגלה על המסילה ולה חיברנו כוס שבה שמנו 7 משקולות. מאחוריה מיקמנו את רשם המרחק ומלפניה מחסום. את העגלה קשרנו למתלה, בצורה כזאת שהחוט עובר על הגלגלת. לאחר מכן שחררנו את העגלה ורשם המרחק מדד את המרחק שהיא עברה לפי זמן. דבר שבוצע בצורה הזאת:חזרנו על דבר זה 6 פעמים שבכל פעם העברנו משקולת אחת מהעגלה למתלה. לאחר מכן מנתוני המרחק הסקנו את תאוצת העגלה בכל העברה של משקולת.

לאחר מכן יצרנו גרף של תאוצת הגוף ביחס למספר המשקולות.

תוצאות הניסוי ועיבודם

עגלה (מס משקולות) מסה כוללת של עגלה מספר משקולות במתלה מסה כוללת של המתלה משקל המתלה תאוצה
7 0.957 0 0.05 0.5 0.3975
6 0.907 1 0.10 1.0 0.8786
5 0.857 2 0.15 1.5 1.1350
4 0.807 3 0.20 2.0 1.8550
3 0.757 4 0.25 2.5 2.2500
2 0.707 5 0.30 3.0 2.7000


ניתוח התוצאות

נחשב את המסה הכוללת לפי שיפוע הגרף.נקבל כי המסה הכוללת היא 1.0705 קילוגרם, נבדוק מהי המסה הכוללת הנתונה.שגיאה יחסית

המשקל הכולל של העגלה –מסקנות

ישנה שגיאה יחסית שנגרמה עקב אי דיוקים של מכשיר המדידה.
3 תגובות: