דוח ניסוי בפיזיקה כא"מ והתנגדות פנימית


כא"מ והתנגדות פנימית

מטרת הניסוי

מציאת הכא"מ וההתנגדות הפנימית של הסוללה.

ציוד

תיילים, נגד משתנה, וולטמטר, אמפרמטר, סוללה.

חומר תיאורטי

לפי נוסחאות החשמל, קיים יחס בין מתח הדקים לבין הזרם.מהלך הניסוי

חיברנו את הסוללה (שערכה 1.33 וולט) לאמפרמטר ולנגד, ואת האמפרמטר לנגד. לאחר מכן חיברנו בחיבור מקבילי את הוולטמטר לשתי קצוות הסוללות.ניתקנו את הנגד המשתנה כך שלא זורם זרם במעגל, וככה, בעזרת הוולטמטר (שמכוון לעשרים וולט), מצאנו את הכא"מ של הסוללה. עקב כך שהוראתו הינה ערך הכא"מ. לאחר מכן חיברנו את הגררה בחזרה לנגד, שינינו את התנגדות הנגד המשתנה שמונה פעמים, וסיכמנו את ערכי האמפרמטר (שמכוון לעשר אמפר) והוולטמטר בכל פעם ששינינו את התנגדות הנגד המשתנה.

על ידי שימוש בתוצאות חישבנו את קן המגמה, וממנו הסקנו את השיפוע ואת האיבר החופשי. ובדקנו האם השיפוע המייצג את ערך הסוללה שיצא לנו תואם לערך הסוללה הנתון, ומה היא ההתנגדות הפנימית של הסוללה.

תוצאות הניסוי ועיבודם

I (A) מתח הדקים (V )
0.10 1.24
0.12 1.22
0.17 1.18
0.21 1.15
0.29 1.08
0.38 1.01
0.57 0.89
0.86 0.59


ניתוח התוצאות

ערך השיפוע הינו ערך ההתנגדות הפנימית של הסוללה, והחיתוך עם ציר הY הינו ערך הכא"מ. נחשבם.בנוסף, ערך החיתוך עם ציר הX הינו זרם הקצרת עקב כף שמתקיים:שגיאה יחסית

הכ"אמ,מסקנות

ישנה שגיאה יחסית קטנה שנגרמה כנראה מאי דיוקים של האמפרמטר והוולטמטר.
3 תגובות: